Winkelcentrum Suydersee | Het Ruim 48, Dronten | 0321 – 701936

Evangelie Der Waarheid | R. Hartzema | 1989 | 1e druk | Nag Hammadi Bibliotheek | Uitg.: Karnak | ISBN : 9789063500153 | Het Thomas Evangelie – Nag Hannadi Bibliotheek | Div. auteurs | 1980 | 2e Druk | Uitg.: Karnak | ISBN 9063500092 |

Artikelnummer 2163 Categories , ,

Evangelie Der Waarheid | R. Hartzema | 1989 | 1e druk |†Nag Hammadi Bibliotheek | Uitg.:†Karnak |†ISBN :†9789063500153 |Het geschrift ëHet Evangelie der Waarheidí maakt deel uit van ëDe Nag Hammadi Bibliotheekí (zo genoemd naar de vindplaats Nag Hammadi (Egypte).Het betreft een verzameling heilige Gnostische geschriften die vanuit het Grieks in het Koptisch zijn vertaald, waaronder een aantal volstrekt onbekende teksten. EÈn van de mooiste gedeelten hieruit is ëHet Evangelie der Waarheidí, een doorlopend getuigenis die een directe beleving weergeeft van de relatie tussen de mens en de Vader. (Ö). Deze tekst wordt gevolgd door de vertaling van een ander gedeelte van de Nag Hamadi bibliotheek, ëDonder, Volmaakte Geestí, waarvan de inhoud direct bij het ëEvangelie der Waarheidí aansluití. Juist Nederlandse theologen-wetenschapers hebben zich intensief bezig gehouden -en nog!- met deze (en andere) geschriften van Gnostische oorsprong. Dat betreft ook de Rollen gevonden in Qum Ran (IsraÎl).Het Thomas Evangelie – Nag Hannadi Bibliotheek | Div. auteurs | 1980 | 2e Druk | Uitg.: Karnak | ISBN 9063500092 |Vertaling van het Thomas Evangelie met een inleiding over de vondst en de inhoud.††EÈn van de apocriefe evangeliÎn, stammend uit SyriÎ en daterend uit de eerste helft van de tweede eeuw na Chr., welke 114 spreuken bevat die aan Jezus worden toegeschreven.Van de vondsten uit de Oudheid, die in onze dagen algemeen opzien baarden, komt ñ na de rollen uit de grotten langs de Dode zee ñ in de eerste plaats de kruiken met documenten, welke Egyptische boeren bij het dorpje Nag Hammadi aan het licht brachten, waaronder het zogenaamde Thomas-evangelie het meest waardevolle stuk bleek te zijn. Dit is geen evangelie in de gebruikelijke bijbelse betekenis, dat er een levensverhaal van Jezus Christus in verwerkt is, maar een verzameling ìwoordenî, die aan de Heer wordt toegeschreven. In verscheidene daarvan herkent men gemakkelijk uitspraken uit de nieuwtestamentische evangeliÎn, nu eens vrijwel gelijkluidend, dan weer in een merkwaardig gewijzigde betekenis; andere daarentegen zijn volkomen afwijkend van de canonieke overlevering. Vanzelfsprekend is het een zeer belangrijke vraag of deze vondst onze kennis van het Evangelie als zodanig vermeerderd, dan wel of wij louter met een afbuigen van de rechte lijn te maken hebben. Anders gezegd: belichaamt het Thomas-evangelie een geheel eigen traditie, die voor oud oorspronkelijk materiaal levert buiten de bijbelse canon om, Úf geeft het een latere interpretatie van het Evangelie, naast en tegen die van de kerkelijk-orthodoxe lijn? In het laatste geval zou men deze interpretatie, zoals de schrijvers van dit boek geneigd zijn, vooral in de hoek van het gnosticisme moeten zoeken. Er bestaat onder de geleerden hierover groot verschil van mening en er is allerlei schakering in beoordeling en waardering. De lezer vindt in dit boek een helder geschreven inleiding tot de historische wereld van het Thomas-evangelie en tot de problematiek die daardoor wordt gesteld, gevolgd door een volledige vertaling met kort en zakelijk commentaar. Een uitnemende introductie voor allen die in deze ìpara-bijbelseî stof belang stellen.

Beschikbaarheid: 1 op voorraad

 28,00 inc. btw

Geleverd binnen 5 werkdagen

Kopen voor een goed doel

Van lokale tot internationale

GOEDE DOELEN

Steun ons doel en

DONEER BOEKEN

Van lokale tot internationale

GOEDE DOELEN

Benieuwd naar onze collectie?

BEKIJK ALLE BOEKEN

Wellicht ook interessant:

Scroll naar boven