Winkelcentrum Suydersee | Het Ruim 48, Dronten | 0321 – 701936

C.S. Lewis | De grote scheiding een droom | De sleutel tot het geheim | Bespiegelingen over de Psalmen | Reflections on the Psalms (Engelstalig) |

Artikelnummer 1177 Categorie

C.S. Lewis | De grote scheiding een droom | De sleutel tot het geheim | Bespiegelingen over de Psalmen | Reflections on the Psalms (Engelstalig) |De grote scheiding een droomC.S. LewisHardcoverVierde druk1952pp. 152Uitgever W. ten Have N.V. – Amsterdam†DE GROTE SCHEIDING’De grote scheiding’ is een prachtige en klassiek geworden vertelling over een reis van de hel naar de hemel. De hellebewoners maken per bus een uitstapje naar de hemel, maar niemand wil er blijven. Hemel en hel passen niet bij elkaar, net zomin als goed en kwaad. C.S. Lewis blijft bij de kern van het geloof en maakt het bestaan van de hel en de hemel tot een onontkoombare realiteit.De sleutel tot het geheimISBN 90-259-4111-7C.S. LewisPaperback157 blz.Ten Have, z.j., 3e drukRadiotoespraken over goed en kwaad, het geloof en een christelijke levenshouding;Deze voordrachten heb ik gehouden, niet omdat ike iemand van bijzondere betekenis ben, maar omdat men er mij om heeft gevraagd. Ik vermoed dat men dat gedaan heeft voornamelijk om twee redenen: ten eerste omdat ik een leek ben en geen theoloog; en ten tweede omdat ik jarenlang buiten het christendom heb gestaan. Men was van mening dat deze twee feiten het mij mogelijk zoude maken de moeilijkheden te begrijpen waarmee doorsneemensen te doen krijgen als het over deze onderwerpen gaat. Zelf ben ik thans lid van de anglicaanse kerk, maar ik heb getracht uit de tweede serie alles verre te houden waarmee niet alle christenen van alle kerken het eens zijn. Met dit doel voor ogen zond ik het manuscript aan vier geestelijken (een anglicaan, een rooms-katholiek, een presbyteriaan en een methodist), alvorens de toespraken in het licht te geven. De anglicaan en de presbyteriaan waren het in allen dele met mij eens. De rooms-katholiek vond dat ik te ver ging wat betreft de betrekkelijk geringe waar.Bespiegelingen over de PsalmenC.S. LewisTweede druk 1970Paperback181 blz.Ten Have,Binnen de christelijke gemeenschap heeft het Boek der Psalmen steeds een bijzondere plaats ingenomen. Als liederen van geloof en hoop, van lijden en vreugde, van strijd en overwinning hebben de Psalmen in alle tijden grote aantrekkingskracht en betekenis gehad. Maar de Psalmen plaatsen ons ook voor allerlei ingrijpende vragen. In zijn Gedachten over de Psalmen gaat C. S. Lewis deze vragen niet uit de weg. Hij schrijft, als altijd, scherpzinnig, recht-door-zee en tegelijk zo warm dat hij je als lezer werkelijk meeneemt en de Psalmen als nieuw doet lezen.C.S. Lewis Reflections on the Psalms.EngelstaligFount Paperbacks of Collins (1961)
Printing: Collins Clear-Type Press, London and GlasgowPaperback by Tony Meeuwissen: Black title, author on yellow cover feature grape cluster and butterfly on rainbow diamond
128 pagesFirst printed in Great Britain 1961Uitgever: William Collins Sons & Co. Ltd, Glasgow

Beschikbaarheid: 1 op voorraad

 40,00 inc. btw

Geleverd binnen 5 werkdagen

Kopen voor een goed doel

Van lokale tot internationale

GOEDE DOELEN

Steun ons doel en

DONEER BOEKEN

Van lokale tot internationale

GOEDE DOELEN

Benieuwd naar onze collectie?

BEKIJK ALLE BOEKEN

Wellicht ook interessant:

Scroll naar boven