Winkelcentrum Suydersee | Het Ruim 48, Dronten | 0321 – 701936

Buyten-Leven, Gesangen, Eybergsche Sang-Lust e.a. | Willem Sluyter (1627-1673) |van 1716 tot 1739 | Verschillende drukken | Weduwe van Gysbert de Groot/Amsterdam |

Artikelnummer 2090 Categorieën ,

Willem Sluyter:Zeldzame uitgave in ÈÈn band uit 1716/1739 omvattende: Buyten leven (46 pp),† Eensaem Huys en Somer- en Winter-leven (127 pp), Gesangen (279 pp),† Eybergsche Sang-Lust (554 pp) met 8 afbeeldingen.Willem Sluyter (1627- Neede/1673 – Zwolle) was predikant en dichter.Sluyter schreef zowel religieuze poÎzie als lofzangen op het eenvoudige leven op het platteland. Van hem zijn de beroemde dichtregels: ëWaer iemand duisent vreugden soek Mijn vreugt is in dees’ achter-hoekí.Volledige beschrijving van het 1e titelblad:W. Sluyters BUYTEN-eensaem Huys- Somer- en Winter-Leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op ‘t Lant vergenoegt mag leven, meer dan in ‘t gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit.†† VerÁiert met eenige Figuren, en vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese stoffe en inhoud passende. De sesde Druk.Te Amsterdam, By de Weduwe van Gysbert de Groot, Boekverkoopster, op den Nieuwendyk, tusschen de twee Haerlemmer Sluysen, 1716. Met Privilegie.†Inhoud:†††††††† Buyten-leven ñ sesde druk, 1716: pag. 1 t/m 46, met 4 afbeeldingen ñ pag.† † † † † † † † † † † † † † 33/34 in kopie†††††††† Eensaem Huys- en Winter-leven (zonder drukjaar): pag. 1 t/m 58, met 4† † † † † † † † † † † † † † † † † afbeeldingen†††††††† Somer- en Winter-leven (zonder drukjaar): pag. 59 t/m 127 gevolgd door† † † † † † † † † † † † † † † Register†††††††† Gesangen van Heilige en Godvruchtige Stoffen, Achtste druk, 1739: 14 pp† † † † † † † † † † † † † † inleidend, pag. 1†t/m 279, gevolgd door Register over de tien boeken†††††††† Eybergsche Sang-Lust, zonder drukvermelding, 1739: 16 pp inleidend,† † †pag. 1† † † † † † † † † t/m 76, gevolgd door register, pag. 1/2 en 15/16 in kopie†††††††† Vreugd- en Liefde-Sangen: pag. 1 t/m 37, pag. 36/37 in kopie†††††††† Sterf-Gesangen, 1731: pag. 1 t/m 29†††††††† Doods-echt-scheydinge, en troost-reden: pag. 30 t/m 56†††††††† Lyk-reden, 1739: pag. 1 t/m 16†††††††† Psalmen,, Lofsangen ende Geestelyke Liedekens, 1739: 54 pp inleidend, pag. 1† † † † † † † † † †t/m 196†††††††† Het Hoogelied Salomons: pag. 1 t/m 15, gevolgd door register† † † † † † † † † † † †van alle† † † † † † † † voorgaande verzen.†††††††† Jeremiaís Klaeg-liederen, 1739: 10 pp inleidend, pag. 1 t/m 21, gevolgd door ít† † † † † † † † † † Gebed †onzes Heeren, Ootmoedigingsbetuiging, Prophetische Lofsang,† † † † † † † † † † † † † † † † † Triumphe der Kerke, ít Hemelsch Halleluja, Vreugde-sang, Bede-zang voor onze† † † † † † † † Krygs-Machten (blz. 22 t/m 34)†††††††† Lofsang der Heilige Maegd Maria en Triumpheerende Christus, 1739: 4 pp† † † † † † † † † † † † † inleidend, pag. 1 t/m 83†††††††† De Triumpheerende Christus: pag. 1 t/m 41†††††††† Catalogus Boeken: 1 pp

Beschikbaarheid: 1 op voorraad

 125,00 inc. btw

Geleverd binnen 5 werkdagen

Kopen voor een goed doel

Van lokale tot internationale

GOEDE DOELEN

Steun ons doel en

DONEER BOEKEN

Van lokale tot internationale

GOEDE DOELEN

Benieuwd naar onze collectie?

BEKIJK ALLE BOEKEN

Wellicht ook interessant:

Scroll naar boven