Winkelcentrum Suydersee | Het Ruim 48, Dronten | 0321 – 701936

Wilt u ook helpen?

Doneer hier boeken

Snel navigeren

Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar Emmeloord: €1500,-

Een vangnet voor mensen die voedselhulp nodig hebben en door omstandigheden (nog) niet (of niet meer) bij de reguliere Voedselbank terecht kunnen. De Stichting hanteert, net zoals de reguliere Voedselbank, een inkomenstoets. Sinds 2016 worden ongeveer honderd huishoudens geholpen met levensmiddelen en sociale ondersteuning. Met dit bedrag ontvangen deze gezinnen een zeer welkom pakket voor Sint en Kerstmis.

www.stichtingsamenzijnweervoorelkaar.nl

Scroll naar boven