Winkelcentrum Suydersee | Het Ruim 48, Dronten | 0321 – 701936

Wilt u ook helpen?

Doneer hier boeken

Snel navigeren

Een tafel vol Gerrit Komrij in de boekwinkel met al eens gelezen boeken aan het Ruim 48 in Dronten. 

Komrij was de eerste “Dichte des vaderlands”. Zelf was hij een beetje ironisch over het dichterschap. Zo eindigt “De dichter” als volgt:

“Hij zei stad wanneer jij blad zei

Hij zei held wanneer jij speld zei

Hij zei ach wanneer jij dag zei

En daarvan wilde hij leven!”

Het is veelzeggend dat dit het enige gedicht is dat Komrij van zichzelf opnam in zijn beroemde serie bloemlezingen : De Nederlandse poëzie in 1000 en enige gedichten”.

Scroll naar boven